Agenda

1 maart
Onafhankelijkheidsdag - Dan Nezavisnosti

Lees verder...

Bezoekersverkeer

Vandaag 80
Deze week 538
Deze maand 2230
Sinds 08-2008 999707

Een discussie voeren - Voditi raspravu
 

 

 

 
discussie rasprava /
diskusija
discussiëren raspravljati
discussiepunt stajalište tokom rasprave
standpunt stajalište
een verhitte discussie vatrena diskusija
onderwerp predmet /
subjekt
een gevoelig onderwerp osjetljiv predmet
debat debata /
rasprava
debateren debatirati
in debat treden uključiti se u debatu
mening mišljenje
meningsverschil nesuglasica
van mening zijn dat biti mišljenja da
vrijheid van meningsuiting sloboda izražavanja
het ergens mee eens zijn slagati se sa nečim
het ergens niet mee eens zijn ne slagati se sa nečim
argument argumenat
argumentatie argumentacija
argumenteren argumentirati
een punt maken skrenuti pažnju na
ergens van uitgaan poći od nečega
aanname predpostav
beweren tvrditi
bewering tvrdnja
bewijzen dokazati
bewijs dokaz
aantonen dokazati
aantoonbaar dokaziv
overtuigen /
overreden
uvjeriti
overtuiging uvjerenje
overreding uvjerljivost
overtuigend uvjerljiv
betwijfelen sumnjati u /
posumnjati u
verhelderen objasniti
verheldering objašnjenje
   
Wat vind jij ervan? Šta ti misliš o tome?
Wat vind jij van ..... ? Šta ti misliš o ...?
Ik vind dat.... Mislim da....
Ik vind niet dat ... Ne mislim da...
Ik geloof dat... Vjerujem da...
Ik geloof niet dat.... Ne vjerujem da...
Ik ben van mening dat... Mišljenja sam da...
Naar alle waarschijnlijkheid... Najvjerojatnije...
Daar ben ik het mee eens. Slažem se s tim.
Daar ben ik het niet mee eens. Ne slažem se s tim
Ik ben het met je eens. Slažem se sa tobom.
Ik ben het niet met je eens. Ne slažem se sa tobom.
Dat kan ik maar moeilijk geloven. Teško mogu u to povjerovati.
Ik denk daar anders over. O tome mislim drugačije.
Ik heb gelijk. U pravu sam.
Ik heb altijd gelijk. Ja sam uvjek u pravu.
Ik heb daar geen mening over. Nemam mišljenje o tomu.
Dat is geen geldig argument. To nije nikakav važeći argumenat.
Wat een onzin! Kakva besmislica!
Je overdrijft! Pretjeruješ!
Dat is niet waar! To nije istina!
Integendeel! Upravo suprotno!
Ik kan het tegendeel aantonen. Ja mogu suprotno dokazati.
Jij hebt een beetje teveel fantasie. Ti imaš pomalo previše fantazije.
Je bent niet helemaal objectief.
(man)
Ti uopće nisi objektivan.
Je bent niet helemaal objectief.
(vrouw)
Ti uopće nisi objektivna.
Zie je wel! Vidiš li sad!
Ik ben ervan overtuigd dat....
(man)
Siguran sam da...
Ik ben ervan overtuigd dat....
(vrouw)
Sigurna sam da...
Ik ben er niet van overtuigd dat...
(man)
Nisam siguran da...
Ik ben er niet van overtuigd dat...
(vrouw)
Nisam sigurna da...
Ik weet absoluut zeker dat...
(man)
Potpuno sam siguran da...
Ik weet absoluut zeker dat...
(vrouw)
Potpuno sam sigurna da...
Waar het op neerkomt is.... Svodi se na to...
Ik heb daar drie argumenten voor. Ten eerste dat... Za to imam tri argumenta. Kao prvo da...
Er zijn slechts twee meningen: De mijne en de verkeerde. Postoje samo dva mišljenja: moje i pogrešno.
Wat mij betreft..... Šta se mene tiče...
Ik ga ervan uit dat.... Polazim od toga da...
Ga nooit zomaar ergens van uit! Nemoj nikada olako donostiti zaključke!
Ik wil feiten horen! Želim da čujem činjenice!
Blijf bij de feiten! Drži se činjenica!
Ik heb geen idee waar je het over hebt. Nemam pojma o čemu govoriš.
Kun je dat standpunt verhelderen? Možeš li razjasniti svoje stajalište?
Geef nu maar toe dat ik gelijk heb. Priznaj da sam u pravu.
Ik ben nog niet overtuigd. Još uvijek se nisam uvjerio.
Wat kan ik nog zeggen om je te overtuigen? Što još da kažem kako bih te uvjerio?
Ik zal je zeggen wat ik ervan denk. Reči ću ti što o tome mislim.
Ik ben voor.... Ja sam za...
Ik ben tegen... Ja sam protiv...
Ik ben voorstander van... Ja sam pobornik...
Ik ben tegenstander van... Ja sam protivnik...
zich uispreken voor ... izjasniti se za...
zich uitspreken tegen ... izjasniti se protiv...

 

 
. © 2024 Drs. Schoonekamp | contact | Talennetsitemap..

Citaat van de dag

"Twee dingen zijn oneindig: het heelal en de menselijke stupiditeit, maar van dat eerste weet ik het niet zeker. " - Albert Einstein -
(1879-1945)

Mededelingen en snelkoppelingen

Heeft u een eigen website? Een link naar deze website wordt zeer gewaardeerd. Uw website kan eventueel ook bij ons in het linkoverzicht geplaatst worden.